🔥අද තමා දවස පොරොන්දු වුනු විද…

, , Leave a comment

🔥අද තමා දවස පොරොන්දු වුනු විදියට…
👉ඇඩිලේඩ් වසන්ත සැනකෙළිය.
https://bit.ly/NextAdeladeLiveConcert2023

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews