📻🎙📻🎙📻🎙 ඇසල පොහොය නිමිත්…

, , Leave a comment

📻🎙📻🎙📻🎙

ඇසල පොහොය නිමිත්තෙන් ගෙනඑන ධම්ම චින්තාව
ළමා මණ්ඩපය
මැතිසබය
සිතරැදි ගීතය
නොදුටු මානය
සමග ලාංකාවේ ටෙලිනාට්‍ය තේමාගීත

අහන්න අද සවස 5.30ට 101.5FM ඔස්සේ හෝ radioadelaide.org.au අප සමග එක්වන්න.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews