📣තවත් කුල්මත් වූ ඇඩිලේඩ් ප්‍ර…

, , Leave a comment

📣තවත් කුල්මත් වූ ඇඩිලේඩ් ප්‍රේක්ශකයන්ගෙන් පිරුණු කැමිලස්ගේ ගජමෑන් තිරගත කිරීමක්
👉ඔබ තවමත් ටිකට් ගත්තේ නැත්නම් තාමත් පරක්කු නෑ…
👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1012838

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews