💐ඇඩිලේඩ් නුවරට 🎤අභිෂේකා විමල…

, , Leave a comment

💐ඇඩිලේඩ් නුවරට 🎤අභිෂේකා විමලවීර පලමු වතාවට..
👉ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ රසවින්දනයට.
තව සති දෙකකින්…..
👉http://bit.ly/TM_Abhi_Adelaide

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews