🌳තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ ( ඇඩිලේ…

, , Leave a comment

🌳තට්ටු දෙකේ ඉස්කෝලේ
( ඇඩිලේඩ් ලගදීම )
පාල මාමට පුලුවන් වෙයිද? මේ බලාපොරොත්තුව ඉස්ට කරන්න ?
🍿පවුලේ හැමෝම එක්ක බලන්න එන්න..

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews