🌟මෙන්න බලන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන…

, , Leave a comment

🌟මෙන්න බලන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන සීට් ටික…
✅දැන්ම ගත්තොත් තමා…..
❌මිස් උනොත්….මිස් උනාම තමයි…
☎️0470 356 122

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews