❌අනිත් event වගේ මේවා cancel ව…

, , Leave a comment

❌අනිත් event වගේ මේවා cancel වෙන්නෙ නෑ…
✅පොරොන්දු උනා නම් එනවා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම…
✅චූටි මල්ලියි, පොඩි මල්ලියි එනවා ඇඩිලේඩ් ….

🇦🇺Brand New Show එක මුලින්ම අපිට

✅ 𝗔𝗗𝗘𝗟𝗔𝗜𝗗𝗘 𝗘𝗔𝗥𝗟𝗬 𝗕𝗜𝗥𝗗 𝗢𝗙𝗙𝗘𝗥 𝗢𝗡 𝗡𝗢𝗪
🎟️Tickets http://bit.ly/ALA_Adelaide

📺Adelaide පවුලේ සැමට විනෝදාත්මක වැඩසටහනක්

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews