හෙට තමා දවස ✴️ ප්‍රසන්න විතාන…

, , Leave a comment

හෙට තමා දවස
✴️ ප්‍රසන්න විතානගේ සිනමා නිර්මාණයක්
✳️ ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රදර්ශනයට පෙර දැවැන්ත සිනමා අත්දැකීමක් ඇඩිලේඩ් ප්‍රේක්ශකයන් වෙත 🎥 🍿 🎞
☎️ 0410 88 77 35
👇👇👇👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=951115

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews