“හුස්මට අත්වැලක්” . ඇඩිලේඩ් ව…

, , Leave a comment

“හුස්මට අත්වැලක්” .

ඇඩිලේඩ් වාසී ඔබ සැමගේ උදව් උපකාරයෙන් මව්බිමේ වෙසෙන ඔබ දෙමව්පියන්,නෑහිතමිතුරන් සහ අසරණ රෝගී ජනතාව වෙනුවෙන් කෙරෙන සමාජ සත්කාරය.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews