සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ විසින් රචිත…

, , Leave a comment

සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ විසින් රචිත සම්මාණණීය නවකථාව පාදකව නිෂ්පාදිත විශිෂ්ඨ සිනමා සිත්තම
ඇඩිලේඩ් වාසී ඔබ වෙනුවෙන්ම
හෙට (ජනවාරි 14 ඉරිදා) සවස 6.30 ට Kensington Park හි Regal Theatre හිදී
ප්‍රවේශ පත්‍ර සඳහා පහළ link එක click කරන්න
https://t.ly/KandakSemaAdelaide

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews