ශ්‍රී ලන්කාවේ වෙසෙන හැම දෙනාම …

, , Leave a comment

ශ්‍රී ලන්කාවේ වෙසෙන හැම දෙනාම වෙනුවෙන් සහයෝගය දැක්වීමට පැමිනි ඔබට හද පිරි ප්‍රනාමය 👏🏼👏🏼👏🏼

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews