ශ්‍රී ලාංකේය ශ්‍රාස්ත්‍රීය සංග…

, , Leave a comment

ශ්‍රී ලාංකේය ශ්‍රාස්ත්‍රීය සංගීතයේ සප්ත ස්වරය විදින්නට….ඔබත් මාර්තු 24 වෙනි දින, සවස 7ට, Regal Theatre වෙත එන්න..෴ 🎼
ප්‍රමාද නොවී ඔබගේ ඉදිරි අසුන දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න.. ෴ 👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews