වෙසක් පුන් පෝය නිමිත්තෙන් පැවත…

, , Leave a comment

වෙසක් පුන් පෝය නිමිත්තෙන් පැවත්වෙන ධාතු වන්දනාව, වෙසක් මංගල්‍යය සහ ආප්ප දන්සැල..

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews