වෙසක් පුණ්‍යෝත්සවය නිමිත්තෙන් …

, , Leave a comment

වෙසක් පුණ්‍යෝත්සවය නිමිත්තෙන් පවත්වන විශේෂ ධර්ම දේශන මාලාව 03

දේශකයාණන් වහන්සේ : ගරු පුජ්‍ය දොඩම්පහළ කුමාරකස්සප ස්වාමින්වහන්සේ

දිනය : 2022 මැයි 11 -අද දින

වේලාව : රාත්‍රී 7:30 – 9:00

Time: May 11, 2022 07:30 PM Adelaide

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/85340403427?pwd=S3RSUzB3MWpDVmZ0bElBTFdYRWpVQT09

Meeting ID: 853 4040 3427
Passcode: 618842

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews