ලැබුවා වූ නව වසර සාමය සතුට සපි…

, , Leave a comment

ලැබුවා වූ නව වසර සාමය සතුට සපිරි,
නීරෝගිමත් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා !🙏🏻

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews