මේ තියෙන්නේ මෙවර වසන්ත කාලයට ග…

, , Leave a comment

මේ තියෙන්නේ මෙවර වසන්ත කාලයට ගහකොළ මල් දළු ලා වැඩෙන අපේ ගෙවත්තේ දර්ශන පෙළක් . මේ කාලේ වැස්ස වැඩි නිසා ගස් කොළං හරිසරුසාරව වැඩෙනවා . බලන්නකෝ විස්තරේ

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews