මෙල්බර්න් ප්‍රේක්ෂක ජනතාව සිනා…

, , Leave a comment

මෙල්බර්න් ප්‍රේක්ෂක ජනතාව සිනා සාගරයක අතරමං කල විනෝදාත්මක වේදිකා නාට්‍යය අත්දැකීම – සද් ගුණවත් හොරු.
මාර්තු 25 සෙනසුරාදා ඇඩිලේඩ් ඔබේ රසවින්දනයට….

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews