මිත්‍රවරුනි, මහනුවර මහරෝහලට ඔක…

, , Leave a comment

මිත්‍රවරුනි,
මහනුවර මහරෝහලට ඔක්ෂිජන් ජනන යන්ත්‍රයක් ප්‍රධානය කිරීමේ
“හුස්මකට අත්වැලක්” ව්‍යාපෘතිය.

ඇඩිලේඩ් ශ්‍රි ලංකා බෞද්ධ විහාරස්ථානයත් අනෙකුත් ප්‍රජා සංවිධානත් එකට එකතු වී කෙරෙන මෙම ව්‍යාපෘතියේ සියලු තොරතුරු විහාරස්ථානය නිල වෙබ් අඩවියේ සදහන් කර ඇත.
ඒ සදහා මෙම දිගුව හරහා පිවිසෙන්න.

https://asbvihara.org.au/community/hope-for-a-breath/

මෙම මහගු කර්තව්‍යයට ආධාර කලහැකි ආකාරය ඉතා ඉක්මනින්ම ඔබ වෙත දැනුම් දෙන්නම්.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews