මැරෙනකන් හිනාවෙන්න🤣 ආතල් කෝටි…

, , Leave a comment

මැරෙනකන් හිනාවෙන්න🤣
ආතල් කෝටියක් සමග ..
✂ කතුරු මිතුරු – ඇඩිලේඩ්
මාර්තු 20 වෙනිදා සවස – 6.30
☎️ 0410 88 77 35
පහත ඇති 👇comment එක click කරන්න..

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews