මම මේ දැන්වීම දැක්කෙ පාරෙ යන ග…

, , Leave a comment

මම මේ දැන්වීම දැක්කෙ පාරෙ යන ගමන්. Smiths chips හදන්නෙ මෙතන. පැය 24ම වැඩ තියෙනවා. Jobs හොයන කට්ටියට වෙනුවෙන් මේ post එක දැම්මෙ … All the best …

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews