මට adelaide ගැන විස්තර ටිකක් ද…

, , Leave a comment

මට adelaide ගැන විස්තර ටිකක් දැනගන්න ඕනි. Adelaide වල ඉගෙනගන්න එන්න බලන නිසා. පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් inbox msg එකක් දානවද? Thank you ❤️🥺

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews