මගේ Online ලමා ඇඳුම් පාඨමාලාව …

, , Leave a comment

මගේ Online ලමා ඇඳුම් පාඨමාලාව Whattsapp වලින් ..කණ්ඩායම් වශයෙන් සිදුවෙන්නෙ නෑ. මොකද..හැම ගෝලයෙකුටම මැහුම් ඉගෙනගන්න ආවම ඇතිවෙන ගැටළු එකකට එකක් වෙනස්.. තමන්ට පහසු වෙලාවල් වලට Online එන්න පුලුවන් . මම උදේ 5-6 විතර …ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජපානයේ වැනි වෙලාව වෙනස් වෙනත් රටවල ගෝලයන්ට …රෑ 10-10-30 වෙනකම් …ඉතාලි, ඩුබායි කරන්න …පාඨමාලා විස්තර සඳහා whattsapp 0777-514675 . වලින් එන්න .

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews