“පෙම් කවක්” මෙල්බන් ප්‍රසංගය අ…

, , Leave a comment

“පෙම් කවක්” මෙල්බන් ප්‍රසංගය අවසෙනයේදී ඉහලම ප්‍රතිචාර👏👏👏👏
ඇඩිලේඩ් දැන් ඔබගේ වාරයයි….🤩🤩🙌🙌 ෴මේ දිවුල්ගනේ ශූරීන්ගේ අවසාන Australia show එක වුනොත් නැවත ඔහුගේ live songs කවදා ඇසිය හැකි වෙයිද❓❓❓
‼️‼️අසුන් ඉවර වීමට පෙර ඉක්මන් කර ඔබගේ අසුන වෙන් කර ගන්න…
බලා සිටියොත් හොදා…….‼️‼️
👉Do not miss this great concert experience ….
7pm Regal Theatre 🎭 24th of Friday March

https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews