දිනේශ් ගමගේ සහ Kaizer Kaiz ප්‍…

, , Leave a comment

දිනේශ් ගමගේ සහ Kaizer Kaiz ප්‍රථම ඇඩිලේඩ් ආගමනය
මේ දෙන්නගේ live performance එක බලන්න ඔයත් READY ද?
මේ දෙන්නත් එක්ක වස්ති, සනුක, වින්ඩි
සරිත් සුරිත් සමග The News band එකේ සංගීතයට

පෙබරවාරි 24 වෙනි සිකුරාදා හවස 6.30 ඉදන්
Parafield Gardens වල Angkor Hall එකේ

READY ! SET, DANCE

පරක්කු නොවී අදම ඔයත් ඔයාගේ ටිකට්ස් ගන්න
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=995247

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews