තිස් වසරක කෲර ත්‍රස්ථවාදී යුද්…

, , Leave a comment

තිස් වසරක කෲර ත්‍රස්ථවාදී යුද්ධයකින් අප සුන්දර දිවයිනත් අහිංසක ජනතාවත් මුදවා ගන්නට තම ජීවිත කැප කළ මෙන්ම තව දුරටත් ඒ මෙහෙය වෙනුවෙන් තම ජීවිත කැප කරමින් සිටින ශ්‍රී ලාංකීය වීරෝදාර රණවිරුවන් වෙනුවෙන් මෙම වීඩියෝව උපහාරයක් වේවා….🙏

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews