තාම ගත්තේ නැද්ද❓❓ අරයා මෙයා ගන…

, , Leave a comment

තාම ගත්තේ නැද්ද❓❓
අරයා මෙයා ගන්නකන් බලන් හිටියොත් හොදා ‼️
ඉවර වෙන්න කලින් අදම හොදම ආසනය වෙන් කර ගන්න ✅

👇👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews