තව දවස් 5 යි…❗️ කවද්ද අන්තිමට …

, , Leave a comment

තව දවස් 5 යි…❗️
කවද්ද අන්තිමට දිවුල්ගනේ live සින්දු කියනවා දැක්කේ..❓
ඒ අවුරුදු 4 කට කලින්..‼️ ඔන්න දිවුල්ගනෙයි, ක්‍රිෂාන්ත එරන්දකයි Adelaide එනවා…24 මාර්තු සිකුරාදා…7 ප.ව Regal Theatre 🎭

ටිකට් ඉවර වෙන්න කලින් හොදම තැන ඉදන් බලන්න ටිකට් ගන්න..‼️

👇👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews