චූටි මල්ලිගෙයි පොඩි මල්ලිගෙයි …

, , Leave a comment

චූටි මල්ලිගෙයි පොඩි මල්ලිගෙයි අළුත්ම Show එක මෙල්බර්න්වල බලපු අයගේ අදහස්.
🗓 22 October 2023 (Sunday) 6.30pm
📍 Regal Theatre – Kensington
𝐀𝐃𝐄𝐋𝐀𝐈𝐃𝐄 👇👇👇👇
✅සියලු විස්තර 🎟️Tickets http://bit.ly/ALA_Adelaide

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews