කාන්තා සෞඛ්‍ය සතිය වෙනුවෙන් ගෙ…

, , Leave a comment

කාන්තා සෞඛ්‍ය සතිය වෙනුවෙන් ගෙනෙන විශේෂ පිලිසදර ඉරුදින සවස 5.30ට ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ (101.5 FM) තුලින් බලාපොරොත්තු වන්න

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews