කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ සමග ක්‍රිශ…

, , Leave a comment

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ සමග ක්‍රිශාන්ත එරන්දක ඇඩිලේඩ් වලට ප්‍රථම වරට එකම වේදිකාවේ ගයන…’පෙම් කවක්…’ ගී සන්ද්‍යාව ..මාර්තු 24, Regal Theatre හි දී.

සති දෙකක් තුල ප්‍රවේශපත්‍ර 100 විකිණී අවසන්.. ඔබගේ ආසනය අදම වෙන් කර ගන්න… 👇👇👇👇👇

🎫 Tickets: [https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543](https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543)

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews