ඕස්ට්‍රේලියාවේ වයින් හදන ශ්‍රී…

, , Leave a comment

ඕස්ට්‍රේලියාවේ වයින් හදන ශ්‍රී ලාංකිකයා…
වයින් හදන විදිහ දැනගන්න මිදී වත්තටම ගිහින් අපි කරපු විඩියෝ එක 👇👇👇

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews