“ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිදු කළ පළමු F…

, , Leave a comment

“ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිදු කළ පළමු Face Mask පර්යේෂණයට දායකවූ ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥවරිය Face Mask ගැන හෙළිකරපු තොරතුරු මෙන්න” – SBS Radio

SBS Radio Sinhala channel conducted an interview with Dr Thilini Keerthirathne regarding the recently concluded research on the efficiency of facemasks. Have a listen to the interview.

[https://bit.ly/2HDrif0](https://bit.ly/2HDrif0?fbclid=IwAR1_AgqRAW1lmb3VY_WPGG6S1aRiYJo3hNma7muqaFUD7gSpHjfyjNvnjHs)

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews