ඔබ ඔස්ට්‍රේලියාවේ student කෙනෙ…

, , Leave a comment

ඔබ ඔස්ට්‍රේලියාවේ student කෙනෙක් නම්, කුමක් හෝ හේතුවක් මත ඔබගෙ current university මාරු කරහැන්මට අවශ්‍ය නම්, ප්‍රශ්නයකින් තොරව හා කිසිදු මුදලක් අය කිරීමෙන් තොරව හා එය කරගැන්මට මට මැසේජ් කරන්න. ස්තූතියි . 🌟🌟

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews