ඔබටත් පවුලේ සැමටත් සාමය සතුට ස…

, , Leave a comment

ඔබටත් පවුලේ සැමටත් සාමය සතුට සෞභාග්‍යය සපිරි සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා….🙏❤️

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews