ඒ සදාදර සත්සර රටා මවන ..ගීත සම…

, , Leave a comment

ඒ සදාදර සත්සර රටා මවන ..ගීත සමුච්චයක එකතුව෴ තව ටික දොහකින් ඇඩිලේඩ් ඔබට.. අදම ප්‍රවේශ පත් වෙන් කරවා ගන්න…හොද ආසන කෙමේන් කෙමෙන් විකිනෙමින් ඇත…
First time in Adelaide 1️⃣ do not miss this concert 👍tickets in below link 👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews