ඒ අසහාය ගායක යුගලය එක වේදිකාවක…

, , Leave a comment

ඒ අසහාය ගායක යුගලය එක වේදිකාවක ගයන “පෙම් කවක්” තව බල බල ඉන්නෙ නැතුව හොදම ටිකට් එක වෙන් කර ගන්න.෴. පහල ලින්ක් එක ටච් කරන්න

Tickets 🎫 https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543

Do not miss this concert 🎵 📀😎 First time in Adelaide…🥇🥇🥇

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews