ඇඩිලේඩ් ස්වර්ණ ස්වර ප්‍රසංගයේද…

, , Leave a comment

ඇඩිලේඩ් ස්වර්ණ ස්වර ප්‍රසංගයේදී සශිකා නිසංසලා මහත්මිය හට සුනිල් එදිරිසිංහයන්ගෙන් ලැබුණු අගය කිරීම. ඇත්තෙන්ම ඔවුන් නිහතමානී කලාකරුවන්ය…

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews