ඇඩිලේඩ් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාර…

, , Leave a comment

ඇඩිලේඩ් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිවන චෛත්‍යරාජයානන් වහන්සේට මුල්ගල් තැබීමේ පුණ්‍යකර්මය පැවැත්වුණු අයුරු

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews