ඇඩිලේඩ් ලාංකීය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම…

, , Leave a comment

ඇඩිලේඩ් ලාංකීය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට කරැණාරත්න දිවුල්ගෙනේ සහ ක්‍රිශාන්ත එරන්දක එක්ව එකම වේදිකාවේ ඔබට ගයන “පෙම් කවක්” මාර්තු මස 24 ෴රීගල් තියටර් වෙත එන්න…෴
ටිකට් පහල ලින්ක් එකෙන්…

https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543 — with Harsha N Jayantha and 14 others.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews