ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ ආරම්භ වී වසර 5ක්…

, , Leave a comment

ඇඩිලේඩ් ලක්හඬ ආරම්භ වී වසර 5ක් පිරෙයි. ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා නන් අයුරින් සහය දුන් සියලු දෙනාට අපගේ ස්තුතිය පුදකරමු.
ඇඩිලේඩ් හි ඔබේම හඩ ඇඩිලේඬ් ලක්හඬ !

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews