ඇඩිලේඩ් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේදී 1…

, , Leave a comment

ඇඩිලේඩ් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේදී 18/06/2022 දෙවනවරටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ පොසොන් මහා බත් දන්සැල සදහා ආධාර උපකාර කල සියලු දෙනාටත්, පැමිණි ඔබ සැමටත් ස්තුති වන්ත වෙමු…!

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews