ආශාවරී – ඇඩිලේඩ් මැයි 29 වෙනිද…

, , Leave a comment

ආශාවරී – ඇඩිලේඩ්
මැයි 29 වෙනිදා සවස – 6.00ට
☎️0410 88 77 35
👇👇👇👇

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews