අභිනවයෙන් ඉදිවන චෛත්‍යරාජයානන්…

, , Leave a comment

අභිනවයෙන් ඉදිවන චෛත්‍යරාජයානන් වහන්සේගේ මුල් ගල තැබීමේ පුන්‍යොත්සවයට හෙට දින සියල්ල සූදානම්.
සුපින්වත් ඔබ සැමට ආරාධනා.

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews