අපි බලපු විශිෂ්ට නිර්මාණයක් තම…

, , Leave a comment

අපි බලපු විශිෂ්ට නිර්මාණයක් තමයි “තට්ටූ දෙකේ ඉස්කොලේ”. ඒ වගේම චිත්‍රපටිය බලන්න ආපු ප්‍රෙක්ෂකයන්ගෙ ප්‍රතිචාර සමගින් අපි කරපු විඩියෝ එක පහලින් බලන්න…👇

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews