අපි එදාට කමු බොමු කකුල් රිදෙනක…

, , Leave a comment

අපි එදාට කමු බොමු කකුල් රිදෙනකන් නටමු
පෙබරවාරි 24 හවස 6.30 ඉදන් Parafield Gardens වල Angkor Hall එකේ set වෙමු
වස්ති | සනුක | වින්ඩි | දිනේශ් | කයිසර් | සරිත් සුරිත් සමග The News
ටිකට්ස් 👇👇👇
https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=995247

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews