අද්විතීය ගායක ද්වන්දය එකම වේදි…

, , Leave a comment

අද්විතීය ගායක ද්වන්දය එකම වේදිකාවක
ඔබට ගයන සුන්දර රාත්‍රිය මාර්තු මස 24 දින
රීගල් තියටර් හිදී….🎭🎭
අදම ඔබගේ ටිකට් පත වෙන් කර හොදම අසුන වෙන් කර ගන්න….💺💺
ටිකට් සදහා පහල ලිනකුව ඔබන්න
👇👇👇👇👇👇

https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=1013543
Do not miss this great concert experience 🎵🎵

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews