අති පූජ්‍ය මාණ්කඩවල සුදස්සන ස්…

, , Leave a comment

අති පූජ්‍ය මාණ්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙම බිනර පොහෝදා පවත්වනු ලබන

වස්සාන ධර්ම දේශනා – 09

Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වීමට

https://us06web.zoom.us/j/82656644537?pwd=cGlFdUlxWFo0Mmw3TnFteXRINXd4QT09

Meeting ID: 826 5664 4537
Password : 167926

Click here to see full post on FB

#Adelaide #SriLanka #ශ්‍රීලංකා #ඇඩිලේඩ් #CommunityNews