Tag: siri-daladagamanaya

siri-daladagamanaya

සිරි දළඳාගමනය – Siri Daladagamanaya

11 වැනි සියවසේ පොළොන්නරු රාජධානියේ අග රැජිණ වු ලීලාවති රාජ්‍ය සමයේ දී පුජ්‍ය ධම්මකිත්ති හිමියන් විසින් රචිත දාඨා වංශය නම් කෘතිය අනුසාරයෙන් හා ඉන්දීය...